email:oug41.2016.arme@vn.politiaromana.ro

- adresa este dedicată corepondenței cu beneficiarii serviciilor publice în vederea primirii copiei actului de identitate, a documentelor în format electronic cu semnătura electronic calificată sau avansată, precum și a dovezii achitării sancțiunii contravenționale atunci când  agentul constatator face parte din structura A.E.S.P. – I.P.J. Vrancea.

      Formulare tipizate privind activitatea Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

Formulare noi

ANEXA NR. 1 - CONSIMTAMANT - PERSOANE FIZICE 22.12.2021

ANEXA NR. 2 - CONSIMTAMANT - PERSOANE JURIDICE 22.12.2021

Detalii

ÎN ATENŢIA APARȚINĂTORILOR PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE, AFLATE ÎN CENTRUL DE REȚINERE ȘI ARESTARE PREVENTIVĂ VRANCEA

Detalii

email:oug41.2016.sr@vn.politiaromana.ro

Detalii

email: judiciar@vn.politiaromana.ro

Model de cerere privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale

Detalii