INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE VRANCEA

Serviciul Cabinet

Șef serviciuComisar șef de poliție Zorel BURLAN

 • organizeaza si realizeaza sistemul de primire, centralizare si prelucrare a datelor referitoare la situatia operativa din zona de responsabilitate a inspectoratului si asigura executarea serviciului de zi pe inspectorat;
 • raspunde de organizarea unor actiuni de educatie, estetica, juridical, morala, civica si patriotica, comportamentala si de aparare a vietii pentru personalul inspectoratului;
 • asigura difuzarea informatiilor de interes public catre populatie, monitorizarea presei , gestionarea imaginii publice a institutiei si relationarea acesteia cu societatea;
 • organizeaza activitatea de primire, inregistrare si repartizare la formatiuni si subunitati a petitiilor primite de la cetateni si urmareste rezolvarea in termen a acestora, precum si activitatea de primire in audienta a cetatenilor
 • elaboreaza communicate , documentare si alte materiale de presa, in urma consultarii serviciilor de specialitate si cu aprobarea conducerii inspectoratului
 • monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora
 • preia apelurile prin Sistemul 112 si dupa obtinerea informatiilor necesare de la appellant desfasoara activitati pentru realizarea unei interventii optime;
 • asigura centralizarea , analiza si sinteza activitatii desfasurate de inspectorat in domeniul relatiilor internationale;
 • redacteaza documente si materiale de informare privind activitatea desfasurata si rezultatele obtinute de efectivele de politie pentru institutiile locale;

 

Compartimentul Juridic

Coordonator: Inspector de poliție Andreea TUDORACHE

 • asigura asistenta juridica conform legislatiei in vigoare ,specifica domeniilor : procedura civila si contencioasa , achizitiile publice, protectia omului, eliminarea oricaror forme de discriminare;
 • reprezinta si apara interesele unitatii in fata autoritatilor administratiei publice, a organelor Ministerului Public, a instantelor judecatoresti, a altor organe de jurisdictie, precum si in cadrul oricaror proceduri prevazute de lege. In acest scop, elaboreaza si formuleaza actiuni, intampinari, raspunsuri la interogatorii, exercita cai de atac, propun conducerii inspectoratului renuntarea la actiuni si cai de atac, exercita orice mijloace legale de aparare a drepturilor si intereselor acestora;
 • acorda asistenta juridical consiliilor de disciplina, consiliilor de judecata, consiliilor de onoare si comisiilor de disciplina, potrivit prevederilor actelor normative si competentei;
 • participa in comisiile de achizitie, in comisiile de solutionare a contestatiilor si la negocierea proiectelor de contracte, in procedurile de achizitie publica si negocierile derulate de catre sau prin unitatea din care face parte;

 

Compartimentul Control Intern

Coordonator: Comisar șef de poliție Iulian SLĂVOIU

 • organizeaza si executa controale (evaluari), verifica petitii, previne si combate incalcarile de acte normative in randul cadrelor inspectoratului si subunitatilor din subordine;
 • verifica plangerile ce vizeaza personalul numit in functie de seful inspectoratului si adjunctii acestuia, referitoare la incalcari ori abateri in legatura cu serviciul prevazute in ordine si instructiuni, efectuand, dupa caz, cercetarea penala, cu exceptia situatiilor in care urmarirea penala este data prin lege in competenta procurorului;
 • verifica petitiile si sesizarile adresate conducerii M.A.I., I.G.P.R. si I.P.J. Vrancea repartizate spre solutionare si propune masuri in raport cu concluziile desprinse si, dupa aprobare, initiaza punerea lor in aplicare.

 

Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității

Coordonator: Subinspector de poliție Simona CABA

 • realizeaza studii criminologice si politienesti, pe baza carora sunt initiate programe si activitati de prevenire a criminalitatii la nivelul inspectoratului;
 • dezvolta strategii cadru la nivel local de colaborare a politiei cu comunitatea, pe linia prevenirii criminalitatii, pe care le pune in aplicare cu sprijinul subunitatilor de politie;
 • intocmeste si deruleaza proiecte de prevenire pe diferite genuri de infractiuni;
 • colaboreaza cu autoritatile locale, unitatile de invatamant, organizatiile neguvernamentale si institutiile locale in vederea elaborarii unor programe de prevenire a criminalitatii pe plan local;
 • stabileste cadrul general de parteneriat cu comunitatea, elaboreaza si incheie protocoale de colaborare;
 • participa la realizarea si editarea de pliante, brosuri, care contin recomandari privind masurile de autoprotectie impotriva criminalitatii;
 • colaboreaza cu mass-media pentru realizarea de campanii preventive, emisiuni radio-tv si articole care au drept scop prevenirea criminalitatii;
 • organizeaza si desfasoara sondaje de opinie pe teme de interes local.

Biroul Siguranța Școlară  

Șef birouComisar șef de poliție Monica MANOLACHE

 •  implementează și desfășoară activitățile specifice în cadrul programelor, proiectelor, campaniilor de prevenire în domeniul siguranței școlare;

 •  colaborează cu celelalte formaţiuni operative pentru realizarea unui schimb eficient de informaţii, în baza cărora sunt organizate acţiuni poliţieneşti, în vederea menţinerii sub control a criminalităţii pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor, studenţilor şi a personalului didactic în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ şi a campusurilor preuniversitare/universitare;

 • realizează cunoașterea particularităților mediului școlar raportat la teritoriu, la locurile și mediile favorabile comiterii de infracțiuni, prin prezența activă în teren;

 • creează baze documentare proprii care să cuprindă date de interes și materiale în domeniul siguranței școlare;

 •  colaborează și relaționează permanent cu conducerile unităților de învățământ preuniversitar și universitar, precum și cu reprezentanții asociațiilor de studenți din campusurile preuniversitare/universitare;

 • participă alături de reprezentanții autorităților locale, a celorlalte instituții sau structuri ale poliției, cu competențe în domeniu, la activitățile de educație antiinfracțională și antivictimală, inclusiv în cadrul unor campanii, programe sau proiecte etc.;

 • identifică și consiliază elevii/studenții care fac parte din categoriile cu risc criminogen;

 •  desfăşoară activităţi comune cu reprezentanţii celorlalte instituţii sau structuri ale poliţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;

 •  cooperează cu celelalte structuri cu atribuții în domeniu, în vederea desfășurării activității de educație rutieră în unitățile de învățământ.

 

Serviciul Resurse Umane 

Șef serviciuComisar de poliție Daniela TOFAN

 • propune masuri pentru selectionarea , cunoasterea si verificarea candidatilor la concursul de admitere in scolile de ofiteri si agenti de politie si pentru liceele de politie;
 • tine evidenta nominala a ofiterilor , agentilor si personalului contractual, a carnetelor de munca si a celorlalte documente de personal si intocmeste dosarele de pensionare si de rezervisti;
 • organizeaza, indruma , sprijina si controleaza desfasurarea procesului instructiv-formativ si de perfectionare a pregatirii personalului inspectoratului la locul de munca si scoaterea de la locul de munca;
 • tine evidenta cadrelor militare in rezerva si retragere, a veteranilor de razboi, invalizilor si vaduvelor de razboi si sprijina conducerea filialelor respective in acordarea drepturilor care le revin, potrivit legii.
 
CENTRUL DE REȚINERE ȘI ARESTARE PREVENTIVĂ
 
Şef Birou:  Comisar șef de poliție  Bogdan TOADER
 
Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă este structura de specialitate care asigură primirea, înregistrarea, încarcerarea, supravegherea, paza, punerea în libertate şi respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de lege. Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor legale în vigoare ce reglementează regimul executării pedepselor şi al măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
 

BIROUL PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Şef birou: Inspector principal de poliție  Vasile VOICU

este structura de specialitate organizată la nivelul  I.P.J. Vrancea, care asigură managementul activităților de formare profesională inițială și continuă a polițiștilor din cadrul instituției.

Principalele atribuții sunt:

 • Perfecționarea pregătirii profesionale a polițiștilor, pe post și prin programe de formare profesională continuă;
 • Coordonează, monitorizează și evaluează pregătirea în domeniul intervenției polițienești pe patru componente esențiale: pregătirea tactică, pregătirea în domeniul educației fizice și autoapărării, pregătirea în domeniul tragerii cu armamentul din dotare și pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu;

   Obiectivul principal al structurii îl reprezintă formarea unor polițiști competenți la standarde de performanță europene, în scopul îndeplinirii dezideratelor instituționale.

BIROUL PROTECȚIA ANIMALELOR

Șef Birou: Comisar șef de poliție  Alin EȘANU

-realizează intervenția, alături de celelalte structuri de poliție și instituții publice cu atribuții în protecția animalelor, la evenimentele din domeniul de competență;

- efectuează activități pentru constatarea infracțiunilor din competență și efectuează cercetarea penală, în conformitate cu dispozițiile legale, sub supravegherea procurorului;

- verifică cereri și sesizări ale cetățenilor, instituțiilor publice sau organizațiilor neguvernamentale referitoare la încălcări ale legislației privind protecția animalelor;

- colaborează cu instituțiile de stat și private, precum și cu organizațiile neguvernamentale cu atribuții în domeniul protecției animalelor, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale comise în domeniul protecției animalelor, conform competențelor.

 

Serviciul pentru Acțiuni Speciale

Șef serviciuComisar șef de poliție Viorel DAMIAN

 • executa controale si filtre pe timp limitat in zone si medii cu potential criminogen ori cu infractionalitate ridicata si participa la intarirea dispozitivelor de ordine de pe raza localitatilor, in zone cu criminalitate ridicata;
 • realizeaza interventii pentru descurajarea-destructurarea grupurilor nonconformiste, prevenirea constituirii in bande organizate a persoanelor predispuse la savarsirea - de infractiuni cu violenta si participa impreuna cu alte efective la executarea raziilor si actiunilor politienesti;
 • participa la limitarea efectelor accidentelor de amploare , calamitatilor naturalesi catastrofelor, la salvarea de vieti omenesti, a bunurilor si valorilor de importanta deosebita.

 

Serviciul Criminalistic 

Șef serviciu: Subcomisar de poliție Simona MURGEANU

 • raspunde de executarea atributiilor ce revin politiei in domeniul cercetarii la fata locului, executarea constatarilor tehnico-stiintifice si a expertizelor necesare identificarii criminalistice , organizeaza, actualizeaza si exploateaza cartotecile criminalistice;
 • participa si efectueaza fotografii, filmari sau inregistrari video la perchezitii, reconstituiri,recunoasteri din grup, etc.
 • desfasoara activitati de cercetare stiintifica aplicativa in domeniul criminalisticii

 

Structura de Securitate

 • sprijina activitatea functionarului de securitate desemnat la nivelul inspectoratului caruia i se subordoneaza din punct de vedere profesional
 • coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia, la nivelul inspectoratului
 • monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora la nivelul tuturor subunitatilor inspectoratului
 • constata infractiuni privind incalcarea normelor de protectie a informatiilor clasificate si sau sesizeaza organele de urmarire penala privind savarsirea unor fapte penale pe aceasta linie
 • participa la cerceterea incidentelor de securitate semnalate la nivelul inspectoratului, impreuna cu lucratorii anume desemnati
 • desfasoare activitati specifice privind prevenirea si combaterea infractiunilor in domeniul securitatii si protectiei informatiilor clasificate

POLIȚIA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII

Serviciul de Investigații Criminale

Șef serviciuComisar șef de poliție Bogdan ENESCU

 • organizeaza, coordoneaza , indruma si acorda sprijin in activitatea de cunoastere a obiectivelor , locurilor si mediilor de interes opertaiv pe linie criminala, in scopul prevenirii si combaterii faptelor penale prin care se aduce atingere vietii, sanatatii si integritatii persoanei, avutului public si privat;
 • organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea de prevenire si combatere a delincventei juvenile, a prostitutiei, proxenetismului si infractiunilor la viata sexuala;
 • organizeaza si conduce activitatea de prevenire si combatere a furturilor de si din autovehicule ,a spargerilor cu chei potrivite, a falsurilor si inselaciunilor, cerceteaza si solutioneaza cauzele penale ramase cu a.n.;
 • tine evidenta persoanelor urmarite prin Biroul National Interpol, a liberatilor din penitenciar, bolnavilor psihic periculosi si a infractorilor voiajori;
 • organizeaza si conduce activitatile de urmarire a unor categorii de persoane, obiecte si cadavre, in vederea identificarii, prinderii si clarificarii situatiei acestora;
 • email: judiciar@vn.politiaromana.ro

 

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice

Șef serviciuComisar șef de poliție Daniel MĂLUREANU

 • Serviciul de Investigare a Criminalității Economice este structura de specialitate care urmărește menținerea unui climat de legalitate în mediul de afaceri necesar funcționării economiei de piață;
 • Serviciul desfășoară activități pentru prevenirea și combaterea criminalității circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea, supravegherea și controlul procurorilor desemnați, în conformitate cu prevederile legale;
 • Serviciul colaborează cu specialiștii din cadrul organismelor cu atribuții de verificare și control din domeniul de competență pentru contracararea cât mai efecientă a criminalității specifice.

 

Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

Șef serviciuComisar șef de poliție Cătălin BERCUCI

 • desfasoara activitati specifice pentru prevenirea si descoperirea faptelor prin care se incalca regimul armelor, munitiilor, materiilor explozive, substantelor toxice si altor produse periculoase;
 • constata si sanctioneaza faptele ilegale prevazute de legislatia in vigoare privind detinerea ilegala de arme si munitii, materii explozive si substante toxice;
 • efectueaza verificari si autorizeaza: persoane fizice, asociatii sportive si de vanatoare care detin arme si munitii pentru paza si tir sportiv; agenti economici care desfasoara operatiuni cu materii explozive, tine evidenta acestora precum si a artificierilor si pirotehnistilor pe care-i avizeaza, potrivit legii;
 • inregistreaza, tine evidenta si controleaza agentii economici si persoanele fizice detinatoare, producatoare, utilizatoare de substante toxice, autorizate sa desfasoare activitati cu astfel de substante si a celor de uz fitosanitar;
 • vizeaza anual registrele agentilor autorizati pentru evidenta gestionarii si miscarii substantelor si produselor toxice;
 • executa actiunile de avizare a permiselor de arma la persoanele fizice si autorizatiilor de detinere la persoanele juridice din raza de competenta;
 • tine evidenta armelor si munitiilor, materiilor explozive si substantelor toxice furate si pierdute.
 • e-mail: arme@vn.politiaromana.ro - adresa este dedicată transmiterii/primirii corespondenței la/de la alte unități/instituții, a petițiilor și a documentelor de interes general adresate Serviciului A.E.S.P. din cadrul I.P.J.Vrancea.  

POLIȚIA DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ

Serviciul de Ordine Publică

Șef serviciuComisar șef de poliție Ionel LAL

 • organizeaza, controleaza si indruma activitatea de asigurare a ordinii si linistii publice si respectarea regulilor de convietuire sociala;
 • coordoneaza si indruma activitatea agentilor de siguranta publica si de proximitate, activitatea desfasurata in mediul rural de ofiterii coordonatori de centre zonale si agentii posturilor de politie comunale, precum si activitatea desfasurata de politisti pe linia activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor;
 • asigura cunoasterea evolutiei starii infractionale din agricultura privata, silvicultura si piscicultura;
 • coordoneaza si organizeaza activitatile de mentinere a ordinii publice la mitinguri, manifestatii si alte intruniri politice precum si la manifestarile cultural sportive;
 • coordoneaza, indruma si controleaza activitatile desfasurate pentru ingrijirea , folosirea si antrenamentul cainilor si cailor de serviciu din dotare;
 • email: ordinepublica@vn.politiaromana.ro

Serviciul Rutier

Șef serviciuComisar șef de poliție Claudiu MARINICĂ

 • raspunde de executarea atributiilor ce revin politiei cu privire la siguranta circulatiei pe drumurile publice;
 • organizeaza actiuni si controale pentru respectarea normelor de circulatie de catre participantii la trafic si prevenirea accidentelor de circulatie;
 • organizeaza masurile de ordine pe linie de circulatie in cazul unor manifestatii, mitinguri, adunari cetatenesti in scopul desfasurarii fluente si in siguranta a traficului;
 • asigura urmarirea celor care dupa comiterea unor accidente de circulatie au parasit locul faptei;
 • tine evidenta evenimentelor rutiere produse pe raza judetului;
 • avizeaza lucrarile si amenajarile rutiere, proiectele de constructii care afecteaza siguranta circulatiei;
 • email: oug41.2016.sr@vn.politiaromana.ro

 

ADMINISTRATIV

Serviciul Logistic

Șef serviciuComisar șef de poliție Tiberiu BĂRĂGAN

 • raspunde de organizarea si desfasurarea in bune conditii a primirii, depozitarii , conservarii, intretinerii, eliberarii si folosirii bunurilor;
 • asigura transportul efectivelor si bunurilor materiale cu mijloace auto din dotare ;
 • asigura hranirea efectivelor , a animalelor de serviciu si inzestrarea unitatii cu bunuri materiale necesare prepararii hranei;
 • raspunde de exploatarea in bune conditiuni a valorilor materiale , stabilind raspunderea in cazul producerii de pagube sau degradari de bunuri aflate in evidenta unitatii;
 • asigura inspectoratul cu spatii de lucru si cazare si servicii necesare desfasurarii in bune conditii a muncii operative a cadrelor de politie.

Serviciul de Comunicații și Informatică

Șef serviciuComisar șef de poliție Mihail MOLDOVAN

 • organizeaza, coordoneaza si controleaza intreaga activitate de comunicatii si informatica la nivelul tuturor subunitatilor de politie;
 • se preocupa de pregatirea tehnica de specialitate a personalului propriu;
 • asigura calitatea si stabilitatea transmisiunilor in cadrul retelelor de comunicatii voce- date organizate si administrate de inspectorat;
 • realizeaza, implementeaza si asigura functionarea si conectivitatea corespunzatoare a produselor program de aplicatie pentru nevoile subunitatilor de politie.

 

Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative

Șef serviciuComisar șef de poliție Gabriel CRĂCIUNICĂ

 • organizeaza si tine evidenta locala a persoanelor inscrise in cazierul judiciar , nascute in jud. Vrancea;
 • elibereaza certificate, copii sau extrase de pe cazierul judiciar solicitate de persoane fizice, organe de urmarire penala sau justitie, in conditiile prevazute de lege, constata reabilitarea de drept a persoanelor inscrise in cazierul judiciar;
 • tine evidenta lucrarilor si cauzelor penale de la resedinta inspectoratului si a raziilor si actiunilor organizate la nivelul inspectoratului;
 • organizeaza si asigura functionarea camerei de corpuri delicte de la resedinta inspectoratului;
 • intocmeste si centralizeaza situatiile statistice operative lunare, trimestriale, semestriale , la 9 luni si anuale cu activitatea desfasurata de cadrele inspectoratului.
 • e-mail: cazier@vn.politiaromana.ro

 

Financiar

Șef serviciu: Inspector principal de poliție Lilia DĂNILĂ

 • fundamentarea planului financiar in vederea deschiderii creditelor pe transe pentru acoperirea cu resurse financiare;
 • executarea controlului financiar preventive in vederea respectarii disciplinei financiare;
 • inregistrarea in evidenta contabila a tuturor documentelor justificative;
 • alocarea la drepturi banesti a personalului inspectoratului, acordarea claselor si efectuarea celorlalte operatinui financiare;

 

Psihologic