COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVERNIRE A CRIMINALITĂŢII

- Realizează cercetări criminologice, analize şi diagnoze periodice referitoare la dimensiunile şi tendinţele criminalităţii şi fundamentează, pe baza acestora, activităţile de prevenire a criminalităţii;

- Iniţiază şi implementează programe/proiecte/campanii de prevenire a criminalităţii, în colaborare cu alte structuri guvernamentale, organizaţii neguvernamentale, unităţi de învăţământ, societăţi comerciale, asociaţii profesionale, potrivit priorităţilor naţionale de prevenire a criminalităţii;

- Desfăşoară activităţi de pregătire antivictimală şi antiinfracţională a membrilor comunităţii, privitor la diferite tipuri de infracţiuni;

- Asigură informarea populaţiei cu privire la activităţile derulate şi promovează recomandări pentru prevenirea diferitelor tipuri de infracţiuni.

          
Programele de intervenție preventivă ale Poliţiei Române  și ale Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea aflate în derulare în anul 2021 : 

- Prevenirea infracțiunilor contra persoanei, cu accent pe prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor;

- Prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, cu accent pe prevenirea infracționalității cu grad ridicat de impact emoțional și psihologic în comunitate;

- Prevenirea violenței domestice și a agresiunilor de natură sexuală;

 

COMPONENȚA COMPARTIMENTULUI  DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII DIN CADRUL INSPECTORATULUI JUDEȚEAN DE POLIȚIE  VRANCEA

                   Date de contact : 0237/207151

                   Subinspector de poliţie CABA SIMONA  - ofiţer de prevenire