ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

 

          Prevenirea criminalităţii în munca de poliţie poate fi definită ca fiind anticiparea, recunoaşterea şi evaluarea unui risc infracţional şi iniţierea de acţiuni pentru înlăturarea sau reducerea acestuia. Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii elaborează studii, cercetări criminologice şi poliţieneşti ale căror rezultate sunt valorificate prin fundamentarea strategiilor de prevenire. Deasemea desfăşoară activităţi educativ-preventive, de popularizare a legislaţiei şi a măsurilor minime de siguranţă ce pot fi adoptate de cetăţeni pentru a evita evenimentele neplăcute. Dezvoltă relaţia poliţie – comunitate prin stabilirea de parteneriate cu reprezentanţii societăţii civile şi organizaţiile neguvernamentale, identifică noi modalităţi de acţiune specifice poliţiei pentru reducerea vulnerabilităţii sociale, pentru lupta împotriva fenomenului infracţional şi asigurarea unui climat de siguranţă civică.

          Activităţile preventive se adresează tututor categoriilor de cetăţeni, informaţiile şi mesajele transmise fiind adaptate în fucţie de problematica abordată : 

- categorii cu risc victimal crescut : copii, femei, bătrâni, persoane cu dizabilităţi;

- persoane care săvârşesc o pedeapsa privativă de libertate pentru prevenirea recidivei;

- activităţi desfăşurate cu membrii diferitelor etnii :etnia romă, comunitatea evreiască,etc .

          A preveni înseamnă a atrage atenţia cuiva asupra consecinţelor negative ale unor acţiuni, a informa în prealabil, a avertiza, a adopta măsuri de precauţie pentru a înlătura un eveniment care ar putea fi neplăcut, a preîntâmpina săvârşirea unor fapte ce contravin legii. 

          Din păcate mulţi cetăţeni au o atitudine pasivă, manifestând indiferenţă la ceea ce se întâmplă cu cei din jurul lui, nemanifestând spirit civic, aşteptând să fie protejat de forţa publică. Mesajul principal pe care dorim să-l transimtem se referă la măsurile minime de protecţie ce trebuie adoptate precum şi la implicarea cetăţeanului în prevenirea faptelor ce contravin legii.

          Programele prioritare ale Poliţiei Române aflate în derulare în anul 2016 : 

          Activităţile de prevenire a criminalităţii la nivelul IPJ Vrancea se realizează în mod specific prin Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi Poliţia de Proximitate, iar în general prin toate cadrele de poliţie. Activitatea de prevenire este esenţială în domeniul poliţienesc, constând în acţiuni de informare a cetăţenilor, popularizare a legislaţiei, şi a măsurile de precauţie pentru evitarea situaţiilor de risc şi victimizare la care pot fi expuşi cetăţenii.

          Activitatea de prevenire se defineşte ca fiind un ansamblu de măsuri intreprinse în vederea anticipării, cunoaşterii unui risc, precum şi iniţierea de acţiuni pentru înlăturarea şi reducerea efectelor acestuia.

Direcţiile prioritare de prevenire a criminalităţii pe anul 2016 sunt:

 1. PROGRAMUL DE PREVENIRE A  DELINCVENŢEI JUVENILE ŞI A VICTIMIZĂRII MINORILOR ÎN UNIĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ZONA ADIACENTĂ ACESTORA parte componentă a priorităţii naţionale, „PREVENIREA DELINCVENŢEI JUVENILE ŞI A VICTIMIZARII MINORILOR

 Consideraţii generale privind delincvenţa juvenilă

          Dacă în trecut delincvenţa juvenilă era tratată ca o componentă ce ţinea exclusiv de buna educaţie, astăzi ea a devenit o problemă socială majoră strâns legată de modul în care funcţionează societatea în ansamblul ei, incluzând aici familia, şcoala, mecanismele de socializare, de control, sancţionare şi reabilitare socială, cultura societăţii, percepţia inechităţii sociale, lipsa de resurse, privarea de şanse, marginalizarea, anomia.

          În prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile sunt implicate într-o măsură mai mare sau mai mică diverse instituţii ale statului de drept, fiecare dintre ele având obiective specifice, metode proprii şi acţionând în cadrul legal existent la un moment dat.

          Fenomenul delincventei juvenile este larg dezbătut antrenând cercetători din diverse domenii: medical, sociologic, psihologic, pedagogic, criminalistic, juridic etc., conferindu-i acestui fenomen o investigaţie interdisciplinară. Fenomenul este etichetat sub diverse denumiri: copii cu tulburari de comportament (termen medical); tineri inadaptaţi (termen sociologic); “copii - problema” (termen psiho-pedagogic); minori delincvenţi (termen juridic) etc.

          Toţi aceşti termeni se referă la minori care, într-un fel sau altul, au ajuns în conflict cu normele morale şi juridice, valabile pentru comunitatea în care trăiesc. Conduita normală este reprezentată de comportamentele socialmente acceptabile, compatibile cu modele culturale ale societăţii din care face parte minorul.

          Delincvenţa juvenilă reprezintă un fenomen ce include totalitatea încălcărilor normelor sociale săvârşite de către tinerii sub 18 ani, încălcări sancţionate penal, se referă aşadar la activităţile ilegale comise de copil sau adolescent.

          Sistemul nostru juridic diferenţiază minorii sub 14 ani care nu raspund penal şi cei cu varsta între 14-16 ani care au răspundere juridică limitată numai dacă se stabileşte existenţa discernământului, iar minorii între 16-18 ani având discernământ raspund în faţa legii.

          Poliţiştii din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii împreună cu cei de la Serviciul Ordine Publică, desfăşoară activităţi de informare în toate unităţile de învăţământ de pe raza judetului Vrancea, având ca scop prevenirea implicării minorilor în comportamente delincvente şi scăderea riscului de victimizare în rândul elevilor .

          Principalul obiectiv este conştientizarea de către elevi a riscurilor implicate de :

* educaţia antivictimală a elevilor în domeniul traficului de persoane;

* violenţa şcolară şi comportamentul agresiv în general;

* răspunderea penală a minorilor.

* consumul de alcool, droguri şi plante etnobotanice;

          În acelaşi timp, activităţile desfăşurate vizează prevenirea unor comportamente predelincvente     ( absenteism, abandon şcolar, atitudini sfidătoare ale elevilor faţă de profesori, comportament agresiv (verbal,fizic) al acestora). 

          Cauzele si conditiile care determina comportamentul infractional in randul minorilor:

teribilismul si spiritul aventurier specifice varstei minoratului;

imaturitatea psihica datorita unei insuficiente socializari in familie si scoala si nedepistarea la timp a unor eventuale afectiuni psihice;

lipsa de conlucrare intre factorii educationali (familie, scoala, alte forme institutionalizate);

• libertinajul in randul minorilor si perceperea alterata a valorilor democratiei;

carentele educationale din familiile dezorganizate sau aparent organizate;

lipsa de preocupare de la toate nivelurile pentru orientarea minorilor spre activitati folositoare, cultural-educative, care sa se defasoare in timpul liber al acestora;

consumul de bauturi alcoolice practicat, de obicei, de minorii proveniti din familii cu parinti alcoolici;

insuficienta preocupare pentru pregatirea minorilor in ceea ce priveste viata sexuala, fapt care se afla la originea infractiunilor de viol, perversiuni sexuale etc.;

dezinteresul total din partea unor cadre didactice fata de elevii care prezinta deficiente de adaptare;

decalajul dintre aspiratiile si tentatiile specifice varstei minorilor si posibilitatile reale ale familiei de a le satisface, ceea ce duce la comiterea unor furturi, talharii, inselaciuni etc.;

exemplul negativ al parintilor - relatii conflictuale persistente, consum de alcool etc.;

• pericolul pe care il reprezinta liderii negativi - majori si minori - mai ales spre influentarea spre devianta a minorilor marginalizati ori cu deficiente;

fluctuatia profesorilor si a invatatorilor, tolerarea aspectelor de indisciplina din scoli etc.

 

Pentru a nu deveni victime, poliţiştii recomandă:

 • evitaţi adresarea cuvintelor jignitoare care pote duce la apariţia violenţei fizice;
 • pentru rezolvarea unei dispute sau a unui conflict, apelaţi la un adult (părinte sau reprezentant al autorităţilor), nu încercaţi să vă faceţi singuri dreptate;
 • semnalaţi părinţilor sau autorităţilor situaţiile neplăcute de ironizare, hărţuire, solicitare taxă de protecţie, etc.;
 • pentru protejarea bunurilor personale, nu le afişaţi ostentativ în mediul stradal, evitaţi să aveţi sume mari de bani la voi sau telefoane performante, acestea fiind foarte tentante;
 • evitaţi să intraţi în relaţie cu persoane necunoscute în cluburi sau baruri, refuzaţi ofertele tentante, anturajele dubioase;
 • refuzaţi dacă vi se oferă droguri sau substanţe noi cu proprietăţi psihoactive şi sesizaţi autorităţile sau spuneţi despre acest lucru părinţilor;
 • nu oferiţi persoanelor cunoscute pe internet informaţii personale despre voi sau familia voastră;
 • dacă vreţi să vă întâlniţi cu o persoană pe care aţi cunoscut-o pe internet, anunţaţi părinţii anterior, oamenii pot fi foarte diferiţi de ceea ce au pretins că sunt pe internet şi astfel puteţi deveni victimele traficului de persoane şi ale altor întâmplări tragice;
 • în deplasările voastre respectaţi normele rutiere, mai ales în condiţiile unei aglomeraţii excesive în zone de agrement;
 • aveţi grijă la traseul folosit, să fie pe artere centrale, prin zone bine iluminate, nu folosiţi scurtături prin ganguri, scări de bloc sau prin spatele blocurilor şi, în măsura posibilităţilor, deplasaţi-vă în grup.


În cazul comiterii unor fapte antisociale, este bine de ştiut:

          Până la împlinirea vârstei de 14 ani, minorii nu răspund penal. De la această vârstă, până la împlinirea a 16 ani, minorii răspund penal dacă se constată că au avut discernământ în momentul comiterii faptei, adică dacă au ştiut că fac un lucru rău, nepermis şi şi-au dat seama de consecinţele lui. După împlinirea vârstei de 16 ani, minorii răspund penal ca şi majorii. Faţă de minorul care a comis o infracţiune se poate lua o măsură educativă sau i se poate aplica o pedeapsă. Măsurile educative care se pot lua faţă de minori sunt: mustrarea; libertatea supravegheată (timp de 1 an) în sarcina familiei sau a unei instituţii; internarea într-un centru de reeducare; internarea într-un institut medico-educativ.

          Pedepsele care se pot aplica minorului sunt închisoarea sau amenda prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită.

 

 1. PROGRAMUL DE PREVENIRE A INFRACŢIUNILOR DE  TÂLHĂRIE - parte componentă a priorităţii naţionale - “PREVENIREA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI”

          Viaţa, sănătatea şi integritatea fizică a persoanei fac parte din valorile fundamentale ale oricărei democraţii, iar criminalitatea reprezintă o gravă ameninţare la adresa siguranţei publice, ordinii de drept şi capacităţii instituţionale.

          Cu fiecare act de încălcare a legii, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului sunt afectate, iar creşterea criminalităţii conduce la scăderea încrederii cetăţeanului în autorităţile statului  şi în capacitatea acestora de a-l proteja.

          Siguranţa cetăţeanului reprezintă o prioritate a Poliţiei Române din perspectiva necesităţii asigurării şi mentinerii unui climat de siguranţă civică asupra patrimoniului şi a vieţii persoanei.

          Printre infraţiunile  care au un impact deosebit la public se numără tâlhăriile  care pe lângă prejudiciul material produs aduc atingere şi intimităţii persoanei prin  sentimentul de traumă fizică şi psihică produs, contribuind astfel la o stare de disconfort sporită .

          Tâlhăria prezintă un grad de pericol social ridicat, aducând atingere atât persoanei victimei, cât şi patrimoniului acesteia.

          Având în vedere că tâlhăria este o problemă socială deosebit de gravă care pune în pericol însăşi viaţa persoanei, solicităm ajutorul dumneavoastră în a prezenta acest fenomen însoțit de câteva sfaturi preventive care ar putea conduce la diminuarea numărului de victime.

          Din practica judiciară, a rezultat că cele mai multe tâlhării sunt comise în locuri publice sau în spaţiile comune ale imobilelor.

Pentru a nu deveni victimă a unei tâlhării Compartimentul de Analiză şi Preveniore a Criminalităţii  vă recomandă:

 • Evitaţi deplasările pe trasee aflate în zone mai puțin circulate: câmpuri,  parcuri, șantiere;
 • Dacă, din diverse motive, trebuie să circulați după lăsarea întunericului, ocoliți locurile neiluminate ori în care se află unități cu program prelungit sau non-stop, unde se comercializează băuturi alcoolice (restaurante, discoteci);
 • Când observați că sunteți urmăriți de un individ sau de mai mulți, deplasați-vă prin zone intens circulate, chiar dacă acest lucru presupune schimbarea traseului. Solicitați ajutorul primului polițist întâlnit în calea dumneavoastră;
 • Nu vă afișați ostentativ cu obiecte de valoare (lănțișoare, brățări);
 • În ziua în care vă primiți salariul, treceți întâi pe acasă pentru a vă lăsa banii, apoi mergeți la cumpărături doar cu suma necesară;
 • Nu vă lăsați atrași în locuri retrase de către indivizi care oferă spre vânzare diverse produse (de obicei mai ieftine);
 • Nu vă lăudați persoanelor necunoscute cu bani sau valori pe care le aveți asupra dumneavostră sau acasă;

În spațiile comune ale imobilelor:

 • Nu permiteți persoanelor străine să intre în locuința dumneavoastră, indiferent de motivele invocate;
 • La intrarea într-un imobil, fiți foarte atenți dacă în hol sau în zonele întunecate nu se află persoane suspecte, pretabile la comiterea de infracțiuni. Nu stați cu spatele spre acele locuri;
 • Orice persoană necunoscută care staționează fără motiv în spațiile comune ale blocurilor trebuie îndepărtate de urgență; Alertați mai mulți vecini, iar dacă este cazul apelați la cea mai apropiată unitate de Poliție sau la numărul de telefon 112.
 • Folosiți orice motiv pentru a evita să urcați în lift cu persoane necunoscute; Nu vă lasați păcăliți de îmbrăcămintea elegantă a acestora. Dacă este cazul apelați la ușa unui vecin de la parter. Instruiți-vă în acest sens și copiii.
 • Când liftul nu funcționează, fiți atenți la cei care urcă sau coboară de la etaj, mai ales între parter și etajul 1 sau între etajele 1 și 2;
 • Luminile de la intrarea în bloc și din fața liftului trebuie să rămână aprinse odată cu lăsarea întunericului;
 • Închideți ușa imobilului după ora 22 sau protejați imobilul cu un interfon.

 

 ATENŢIE!!! În cazul în care integritatea corporală sau viaţa vă sunt puse în pericol, renunţaţi la bunurile smulse sau pretinse de agresor, întrucât viaţa şi sănătatea sunt prioritare!

*Reţineţi – dacă este posibil -  cât mai multe semnalmente ale acestuia: înălţime, trăsături ale feţei, semne particulare, vestimentaţie, direcţia în care a fugit, particularităţi în vorbire sau comportament şi depuneţi de urgenţă o reclamaţie, în care să sesizaţi cele petrecute, la cea mai apropiată unitate de poliţie!  

 

COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII DIN CADRUL IPJ VRANCEA

Date de contact : 0237/207109
Comisar de poliţie MANOLACHE MONICA - ofiţer de prevenire - tel. 0722438622

Galerie foto

Ultimele noutăți

Vezi toate