R  O  M    N  I  A

                      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE           

          INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN VRANCEA                        

          SERVICIUL ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE

                           

                

 

   ~ I N F O R M A R E ~

 

                    În perioada 05 iulie 2021 - 11 octombrie 2021, în contextul revizurii dispoziţiilor Regulamentului UE nr. 258/2012 privind exporturile, importurile şi tranzitul de arme de foc pentru uz civil, Comisia Europeană a iniţiat o consultare publică prin care invită toate părțile interesate, inclusiv societatea civilă, autoritățile publice și cetățenii, în special vânătorii, practicanții de tir sportiv, autoritățile de aplicare a legii și producătorii de arme să îşi exprime opiniile cu privire la problemele şi perspectivele de aplicare a reglementărilor legale privind exporturile, importurile şi tranzitul de arme de uz civil (se adresează vânătoriilor, practicanții de tir sportiv, etc).

          Regulamentul UE nr. 258/2012 face parte dintr-un cadru juridic și operațional global care vizează prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a traficului de arme de foc. Prevenirea deturnării armelor de la comerțul legal către piața neagră rămâne o prioritate în comerțul internațional, iar legislația trebuie adaptată la amenințările actuale (de exemplu, utilizarea din ce în ce mai frecventă a armelor de alarmă și de semnalizare transformate și importul de componente esențiale nemarcate ale armelor de foc).

          Principalul obiectiv al consultării este de a primi contribuții din partea părților interesate pentru a permite o revizuire bazată pe dovezi a Regulamentului privind armele de foc.

          Activitatea de consultare avută în vedere are ca obiectiv realizarea unei evaluări echilibrate și cuprinzătoare a opțiunilor de politică și a impactului acestora.

          Chestionarul în limba română este disponibil prin accesarea următoarei adrese web: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12855-Arme-de-foc-revizuirea-normelor-in-materie-de-export-si-a-masurilor-privind-importul-si-tranzitul/public-consultation_ro .

          Chestionarul este disponibil după accesarea butonului ,,Completaţi chestionarul” şi introducerea prealabilă a unei adrese de e-mail iar prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu Regulamentul UE 2018/1725 privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile UE.