Campania de Prevenire a disparițiilor de minori  LIBER ȘI INFORMAT”  a fost implementată la nivelul județului Vrancea în perioada  septembrie - decembrie 2020 de către Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității și Serviciul Investigații Criminale, în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vrancea, Centrul Regional împotriva Traficului de persoane Galați și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea.

 

În urma analizării situației statistice înregistrate la nivel județean a rezultat necesitatea informării copiilor și tinerilor ce beneficiază de măsura plasamentului în sistem rezidențial în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu privire la riscurile implicate de părăsirea domiciliului sau modulelor de tip familial, printre care și preverirea traficului de persoane și a consumului de droguri dar și la potențialul sprijin pe care îl pot primi când se confruntă cu situații dificile.

Pentru implementarea demersului preventiv au fost realizate activități informativ preventive la toate cele șase structuri pentru protecție de tip rezidențial: Centrul de Asistență și sprijin Focșani, Module familiale Dumbrăveni, Module familiale Odobești, Module familiale Panciu, Module familiale Mărășești, Module familiale copii cu dizabilități Focșani.

Informațiile au fost transmise grupului țintă în mod direct, prin opt activități informativ preventive (șase întâlniri directe și două întâlniri online), organizate în colaborare cu partenerii de campanie, precum și prin diseminarea acestor informații prin intermediul a aproximativ 300 de afișe și pliante ce au fost distribuite în centrele la nivelul cărora s-au desfășurat activitățile.

Beneficiari direcți au fost 93 de copii și tineri, precum și 24 de specialiști  din cadrul modulelor de tip familial. Beneficiari indirecți sunt comunitățile din care aceștia fac parte, anturajul lor și grupul de prieteni.

Discuțiile au fost interactive și au fost dezbătute pe rând diverse situații de victimizare în care pot ajunge dacă aleg să părăsească modulele familiale fără să anunțe în prealabil.

Tinerilor aflați în situații de risc le-au fost prezentate consecințele asociate unui comportament deviant în anturaje unde au fost semnalate persoane cu preocupări infracționale și de asemenea    le-au fost transmise noțiunile de bază privind infracțiunea și răspunderea penală. Aceștia au fost informați cu privire la dimensiunea și formele de manifestare ale traficului de persoane în contextul unei vulnerabilități crescute asociate utilizării internetului.

O altă capcană în care pot cădea tinerii este aceea a consumului de alcool, tutun, droguri și substanțe noi psiho-active, iar prin discuții ghidate tinerii au fost ajutați să dezvolte noi atitudini și practici, prin orientarea acestora către activități dezirabile social, ca alternativă sănătoasă de dezvoltare.

Pentru situațiile de rătăcire a copiilor, au fost transmise informații cu privire la comportamentul adecvat în situații dificile: ce fel de persoane se evite, cui să ceară sprijin,  cum se evite panica.