În perioada octombrie 2014-martie 2015, Inspectoratul General al Poliţiei Române, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, au derulat la nivel naţional Proiectul „Copilărie fără delincvenţă”, finanţat din granturile  ,,Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii” (ISEC) ale Comisiei Europene.

          Proiectul a fost iniţiat în urma identificării nevoii de a intensifica activităţile de prevenire a criminalităţii în rândul minorilor care nu au împlinit vârsta răspunderii penale, respectiv 14 ani. Atât datele statistice, cât şi constatările din teren ale poliţiştilor şi asistenţilor sociali au condus către concluzia că aceşti minori reprezintă un grup vulnerabil din punct  de vedere infracţional.

          În acest context, proiectul şi-a propus creşterea gradului de informare a beneficiarilor (copii, părinţi, profesori) cu privire la prevenirea delincvenţei juvenile la minorii sub 14 ani.

          În perioada de referinţă, poliţiştii vrânceni au organizat o serie de activităţi de prevenire în cadrul Campaniei “Copilărie fără delincvenţă” în cadrul Şcolii Gimnaziale numărul 7 din municipiul Focşani, unitatea şcolară fiind cea selectată pentru acest proiect.

   Campania şcolară a inclus următoarele tipuri de activităţi :

- a fost realizat un ,,Consiliu de prevenire a delincvenţei juvenile” din care fac parte un număr de 10 elevi care sunt promotorii mesajelor campaniei în rândul colegilor);

- cu elevii claselor V-VII au fost organizate dezbateri, în vederea diseminării mesajelor informativ – preventive pe tema delincvenţei juvenile;

- cu părinţii copiilor participanţi la campanie, pentru informarea şi consilierea acestor în domeniul prevenirii delincvenţei juvenile au fost realizate activităţi de informare;

- cu cadrele didactice care predau la clasele la care au fost desfăşurată campania, în vederea prezentării unor aspecte legale şi de cooperare interinstituţională au fost discutate cauzele şi soluţiile ;

La finalul campaniei de prevenire au fost realizate concursuri de mesaje, desene şi eseuri cu tematică, cei 17 elevii fiind premiaţi.

           La finalul campaniei a fost organizată o sesiune de instruire a membrilor Consiliilor Elevilor pentru Prevenirea Delincvenţei Juvenile, pentru a-i pregăti în vederea diseminării informaţiilor campaniei şi continuării activităţilor preventive.

          Tot în cadrul campaniei, au fost distribuite către cei 10 membrii consiliului elevilor materiale de birotică şi promoţionale.  

         

PENTRU A NU DEVENI VICTIME POLIŢIŞTII VĂ  RECOMANDĂ:

- evitaţi adresarea cuvintelor jignitoare care poate duce la apariţia violenţei fizice;

- pentru rezolvarea unei dispute sau a unui conflict, apelaţi la un adult (părinte sau reprezentant al autorităţilor), nu încercaţi să vă faceţi singuri dreptate;

- semnalaţi părinţilor sau autorităţilor situaţiile neplăcute de ironizare, hărţuire, solicitare taxă de protecţie, etc.;

- pentru protejarea bunurilor personale, nu le afişaţi  ostentativ în mediul stradal, evitaţi să aveţi sume mari de bani la voi sau telefoane performante, acestea fiind foarte tentante;

- evitaţi să intraţi în relaţie cu persoane necunoscute în cluburi sau baruri, refuzaţi ofertele tentante, anturajele dubioase;

- refuzaţi dacă vi se oferă droguri sau substanţe noi cu proprietăţi psihoactive şi sesizaţi autorităţile sau spuneţi despre acest lucru părinţilor;

- nu oferiţi persoanelor cunoscute pe internet informaţii personale despre voi sau familia voastră;

- dacă vreţi să vă întâlniţi cu o persoană pe care aţi cunoscut-o pe internet, anunţaţi părinţii anterior, oamenii pot fi foarte diferiţi de ceea ce au pretins că sunt pe internet şi astfel puteţi deveni victimele traficului de persoane şi ale altor întâmplări tragice;

- în deplasările voastre respectaţi normele rutiere, mai ales în condiţiile unei aglomeraţii excesive în zone de agrement;

- aveţi grijă la traseul folosit, să fie pe artere centrale, prin zone bine iluminate, nu folosiţi  scurtături prin ganguri, scări de bloc sau prin spatele blocurilor şi, în măsura posibilităţilor, deplasaţi-vă  în grup.

 

ÎN CAZUL COMITERII DE ACTE ANTISOCIALE, TREBUIE SĂ ŞTIŢI:

          Până la împlinirea vârstei de 14 ani minorii nu răspund penal. De la această vârstă, până la împlinirea a 16 ani, minorii răspund penal dacă se constată că au avut discernământ în momentul comiterii faptei, adică dacă au ştiut că fac un lucru rău, nepermis şi şi-au dat seama de consecinţele lui. După împlinirea vârstei de 16 ani, minorii răspund penal ca şi majorii.

          Faţă de minorul care a comis o infracţiune se poate lua o măsură educativă sau i se poate aplica  o pedeapsă.

Măsurile educative care se pot lua faţă de minori sunt:

  • mustrarea;
  • libertatea supravegheată (timp de 1 an) în sarcina familiei sau a unei instituţii;
  • internarea într-un centru de reeducare;
  • internarea într-un institut medico-educativ.

          Pedepsele care se pot aplica minorului sunt închisoarea sau amenda prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită.

Galerie foto

Ultimele noutăți

Vezi toate