A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 27^33, art. 27^35 alin. (1) lit. a), art.27^36, art.27^37, art.27^38 și  art.27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, ale adresei Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane nr. 535255 din data de 18.01.2022,

 

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, cu sediul în mun. Focşani, str. Cezar Bolliac nr. 12 , jud.Vrancea, organizează

CONCURS / EXAMEN:

 

Cu recrutare din sursă internă, pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere vacante:

 1. șef secție rurală I la Secția nr. 1 Poliție Rurală Golești din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea (poziţia 545 din statul de organizare al unităţii);
 2. șef secție rurală I la Secția nr. 3 Poliție Rurală Vidra din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea (poziţia 628 din statul de organizare al unităţii);
 3. șef secție rurală I la Secția nr. 4 Poliție Rurală Adjud din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea (poziţia 665 din statul de organizare al unităţii);
 4. șef secție rurală II la Secția nr. 5 Poliție Rurală Cotești din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea (poziţia 710 din statul de organizare al unităţii);
 5. șef secție rurală III la Secția nr. 10 Poliție Rurală Panciu din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea (poziţia 862 din statul de organizare al unităţii);

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :

 1. Să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire:

                de bază:

 • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă /echivalentă;

sau

 •  pentru cei care au absolvit studii universitare în sistemul Bologna: studii universitare de licenţă ciclul I de studii universitare;

        de specialitate:

 • Curs postuniversitar sau master sau studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență, absolvite anterior aplicării celor 3 cicluri tip Bologna într-unul din profilele/ domeniile/ specializările/ specialitățile studiilor de bază sau în domeniul/ profilul/ specializarea/ specialitatea management sau
 • Studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul dintre următoarele domenii universitare de master: drept, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, psihologie, științe ale educație, contabilitate, finanțe, management, științe militare, informații și securitate, ordine publică și siguranță națională.
 1. să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. să deţină gradul profesional de minimum inspector de poliţie;
 3. să aibă vechime în M.A.I: 2 ani;
 4. să aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 5. să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 6. să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 7. să dețină/ să obțină aviz pentru desemnarea ca organ de cercetare al poliției judiciare;
 8. să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivel „SECRET”;
 9. să dețină permis de conducere categoria „B”.