MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                NESECRET

 INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE                                  Focsani

                                                                                                                      Nr.  34192 din 23.07.2021

INSPECTORATUL DE POLITIE  JUDETEAN VRANCEA 

                 SERVICIUL RESURSE UMANE                                  

                                                                                                                         A P R O B

                                                                                                                  Postare pe pagina de

                                                                                                  INTERNET/INTRANET a  I.P.J.Vrancea

         ŞEFUL INSPECTORATULUI

                  

A N U N Ţ

 

- PRECIZĂRI PLATA TAXEI pentru concursul de admitere la ACADEMIA DE POLIȚIE BUCUREȘTI

sesiunea 2021

 

În completarea secțiunii C.2. a Anunțului inițial al IPJ Vrancea privind concursul de admitere la Academia de Poliție București, sesiunea 2021 și conform noilor Precizări ale instituției de învățământ privind taxa de admitere, informăm candidații despre următoarele:

Precizări privind operațiunile de colectare a veniturilor proprii în sistem online - taxa 4 - Taxă înscriere la examen admitere licență/ID în valoare de 450 lei cf. HSU nr. 93/2020

· Taxa de înscriere la concursul de admitere în valoare de 450 lei se achită în perioada 26-29.07.2021 (data operațiunii bancare) utilizând următoarele date:

Beneficiar: Academia de Politie „Al.I.Cuza” Cod Fiscal 4266472

Cont IBAN RO35TREZ70120F330500XXXX

Banca: Trezoreria sector 1

· Explicația de pe documentul de plată a taxei de înscriere: va include, în mod obligatoriu, următoarele informații:

1.CNP candidat;

2.Codul unic de identificare atribuit candidatului

  • Candidații care au achitat taxa de admitere depun documentele justificative pentru plata taxei de înscriere, în original/copie conform cu originalul, la dosarul de recrutare prin transmitere pe mail la adresa resurseumane@vn.politiaromana.ro

și le transmit și Academiei de Poliție și prin e-mail, până la data de 27.07.2021, scanate în format .pdf la adresa admitere@academiadepolitie.ro, cu precizarea obligatorie a Codului Unic de Identificare atribuit candidatului.

Dimensiunea fișierului transmis nu trebuie să depășească 20MB.

· Candidații scutiți de la plata taxei de înscriere depun documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere, în original/copie conform cu originalul, prevăzute în Regulamentul de Admitere, la dosarul de recrutare și le transmit și prin e-mail, până la data de 23.07.2021, scanate în format .pdf la adresa admitere@academiadepolitie.ro, cu precizarea obligatorie a Codului Unic de Identificare atribuit candidatului.

Dimensiunea fișierului transmis nu trebuie să depășească 20MB.

Documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere, se transmit și la IPJ Vrancea până la 27.07.2021 pe mail la adresa resurseumane@vn.politiaromana.ro pentru a fi depuse la dosarul de recrutare.

  • Rezultatele verificărilor efectuate de către ,,Academia de Poliție A.I. Cuza” pe baza documentelor justificative de scutire de la plata taxei de înscriere, transmise în format scanat pe adresa de email admitere@academiadepolitie.ro, se vor aduce la cunoștință de către personalul SMRU, fiecărui candidat, pe adresa de email indicată de acesta, conform modelului:
  • Codul unic atribuit candidatului
  • aprobat/respins scutirea de taxa
  • Motivul respingerii scutirii de taxa

 

Candidatul căruia i s-a respins cererea de scutire de taxă poate completa cu documente justificative până la 28.07.2021 sau poate face plata taxei cu obligația respectării termenului de efectuare a plății, până la data de 29.07.2021(data operațiunii bancare).

 

TOȚI CANDIDAȚII CARE AU PLĂTIT TAXA DE ADMITERE  sau care sunt SCUTIȚI de la plata taxei de admitere vor transmite la IPJ Vrancea prin email sau prin depunere personală dovada plății sau dovada scutirii de taxă!

IMPORTANT: Candidații care au plătit taxa de admitere anterior datei de 26.07.2021 sunt obligați să transmită până la data de 27.07.2021 la adresa admitere@academiadepolitie.ro dovada plății taxei și să o aducă și la dosarul de recrutare de la IPJ Vrancea până la data de 27.07.2021.

AVIZAT,                                                                                          Întocmit,

       P /ŞEF SERVICIU