ŞEFUL  INSPECTORATULUI

A N U N Ţ

ATENȚIE! CANDIDAȚI LA ACADEMIA DE POLIȚIE 2021!

 

Persoanele care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” București sesiunea 2021, trebuie să depună pe mail până la 11 iulie 2021 la adresa resurseumane@vn.politiaromana.ro o Cerere de înscriere și o Declarație de acceptare a condițiilor de recrutare.

 

Aceste două documente se descarcă de pe site-ul de Internet https://vn.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-2021 , se completează de candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit la adresa de email resurseumane@vn.politiaromana.ro până la data 11.07.2021.

  După depunerea cererii și a declarației de acceptare a condiției, fiecare candidat va primi un email din partea IPJ Vrancea conținând codul unic de identificare atribuit pentru concursul de admitere.

Precizăm că toate celelalte documente ale dosarului de recrutare vor fi depuse ulterior de fiecare candidat, dar până la data de 23.07.2021, prin prezentarea la sediul IPJ Vrancea.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 08:00 – 16:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0237/207113.

 

P. ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE                                                 

                                                                                                                    Întocmit,