MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                           Nesecret

         INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE              Nr. 33907 din 13.07.2021

                    

        INSPECTORATUL DE POLITIE  JUDETEAN VRANCEA 

                        SERVICIUL RESURSE UMANE                                 

                                                                                                                             A P R O B

                                                                                                                  Postare pe pagina de

                                                                                                  INTERNET/INTRANET a  I.P.J.Vrancea

           ŞEFUL INSPECTORATULUI

                  

 

ANUNŢ PRIVIND TESTAREA PSIHOLOGICĂ

A CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA ACADEMIA DE POLIȚIE ”Alexandru I. Cuza” BUCUREȘTI,

SESIUNEA 2021 -  SERIA III ȘI SERIA IV

În urma programării efectuate prin Dispoziția Directorului Centrul de Psihosociologie al M.A.I., testarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat în anul 2021 la Academia de Poliție  ”Alexandru I. Cuza” București, se va desfăşura la sediul IPJ Vrancea, mun. Focșani, str. Cezar Bolliac nr. 12, Sala de examinare (intrarea din Bahne), Seria III și Seria IV.

 

ATENȚIE ! Candidații absenți la testarea psihologică din data de 09.07.2021 sunt planificați în Seria IV-a testării, conform planificării următoare.

SERIA III

 15.07.2021, ora 08.30, municipiul Focșani, str. Cezar Bolliac, nr. 12, jud. Vrancea

Nr. crt.

COD UNIC  Candidat

Data testării

 1.  

VN-POL-LC-39156

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39157

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39158

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-RR-39160

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39161

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-PFR-LC-39210

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39162

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-DRP-MAI-39093

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-DRP-MAI-39094

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-DRP-MAI-39095

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-RR-39163

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-RR-39164

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39165

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39166

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39167

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39168

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39170

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39174

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-DRP-MAI-39096

15.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-DRP-MAI-39097

15.07.2021, ora 08.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        

 

 

 

 

 

Candidaţii vor avea asupra lor documentul de identitate (aflat în termenul de valabilitate) şi un pix/stilou de culoare albastră.

 

 

       Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea.

 

 

 

SERIA IV –   

 16.07.2021, ora 08.30, municipiul Focșani, str. Cezar Bolliac, nr. 12, jud. Vrancea

Nr. crt.

COD UNIC  Candidat

Data testării

 1.  

VN-DRP-MAI-39098

16.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-DRP-SSP-39100

16.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39130

16.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39131

16.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-IFR-39119

16.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39134

16.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-DRP-MAI-39081

16.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39139

16.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39141

16.07.2021, ora 08.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Candidaţii vor avea asupra lor documentul de identitate (aflat în termenul de valabilitate) şi un pix/stilou de culoare albastră.

       Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea.

Candidaţii care nu se regăsesc pe listele privind testarea psihologică vor fi programați în următoarele serii de testare, urmând ca planificarea candidaților pentru seriile următoare să fie postată pe pagina de internet a unității, în timp util.

IMPORTANT: Candidații care au susținut testarea psihologică pentru concursul de Admitere la Școlile de Agenți de Poliție în luna Martie 2021 au examinarea psihologică valabilă și pentru această sesiune de admitere și vor continua completarea și prezentarea dosarului de recrutare în termenul stabilit, astfel:

Nr. crt.

COD UNIC  Candidat

Data testării

 1.  

VN-POL-LC-39159

“APT” psihologic din data de 08.03.2021

 1.  

VN-PFR-LC-39209

“APT” psihologic din data de 08.03.2021

 1.  

VN-POL-LC-39169

“APT” psihologic din data de 08.03.2021

 1.  

VN-POL-LC-39171

“APT” psihologic din data de 08.03.2021

 1.  

VN-POL-LC-39172

“APT” psihologic din data de 08.03.2021

 1.  

VN-POL-LC-39173

“APT” psihologic din data de 08.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventualele contestaţii cu privire la avizul de inaptitudine se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. - Bucureşti şi se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, la secretariatul Serviciului Resurse Umane, IPJ Vrancea, zilnic între orele 08.oo – 16.oo.

 

            Contestaţia se formulează în scris în nume propriu şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

 1. Numele, prenumele și codul numeric personal al contestatarului;
 2. Data şi scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat;
 3. Motivele pe care se întemeiază contestaţia;
 4. Semnătura persoanei care a formulat contestaţia.

 

                              

P. ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE                 

                                                                                                                  ÎNTOCMIT,                                                                                                                             OFIŢER RESURSE UMANE