A N U N Ţ

 

 

PRIVIND REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ A CANDIDAŢILOR LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ȘI POSTLICEAL

M.Ap.N. ȘI S.R.I.

CARE PREGĂTESC PERSONAL PENTRU M.A.I,

SESIUNEA 2021

 

 

Nr. crt.

NUME PRENUME CANDIDAT

REZULTAT testare

Psihologică

OBSERVAȚII

 1.  

BARBĂ-ROȘIE GEORGE-ADRIAN

APT

 

 1.  

CHELARIU CONSTANTIN-ADELIN

APT

 

 1.  

OLARU DENIS-MIHAI

NEPREZENTAT

 

 1.  

SOARE SERGIU-GABRIEL

APT

 

 1.  

BURLACU MĂDĂLINA-ANDREEA

APT

 

 1.  

TRIF BIANCA-ELENA

APT

“APT” psihologic din data de 08.03.2021

 1.  

LUPAȘCU ANDREEA-MARIA

APT

“APT” psihologic din data de 08.03.2021

 1.  

LUPU COSMIN-VALENTIN

APT

“APT” psihologic din data de 08.03.2021

 1.  

JITEA GABRIEL

APT

“APT” psihologic din data de 08.03.2021

 

 

 

ATENȚIE !!    DETALII SUPLIMENTARE:

 

 

 

 

 

 

 

ATENȚIE !!    DETALII SUPLIMENTARE:

 

 

 • Toți candidații trebuie să prezinte Fișa medicală tip M.A.I. încheiată de medicul CMJ Vrancea până la data de 17.06.2021, termenul limită pentru finalizarea dosarului în volum complet.

 

 • Amintim candidaților înscriși la concursul de admitere la Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul” pe locurile M.A.I că trebuie să depună la dosarul de candidat până la data de 17.06.2021, pe lângă Fișa medicală tip M.A.I. și

 

dovada achitării taxei de înscriere, în valoare de 250 lei, prin virament bancar, în contul RO35TREZ70120F330500XXXX, CF 4204267, deschis la Trezoreria Sector 1 București, beneficiar UM 0418 București, cu mențiunea Taxă înscriere licență pentru numele și prenumele candidatului sau, după caz, adeverință din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de exceptare de la plata taxei (situațiile acceptate pentru scutirea de la plata taxei de înscriere sunt prevăzute la art. 5 alin. (6) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nr. 56970 din 25.02.2021, postată pe site-ul instituției de învățământ superior).

 

 

 

 

 

 

AVIZAT,                                                                                          Întocmit,

       P /ŞEF SERVICIU                                                     OFIȚER PREGĂTIRE CONTINUĂ