MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                NESECRET

 INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE                                  Focsani

                                                                                                                      Nr.  34158  din 22.07.2021

      INSPECTORATUL DE POLITIE  JUDETEAN VRANCEA 

                 SERVICIUL RESURSE UMANE                                  

                                                                                                                         A P R O B

                                                                                                                  Postare pe pagina de

                                                                                                    INTERNET/INTRANET a  I.P.J.Vrancea

               ŞEFUL INSPECTORATULUI

    

A N U N Ţ

PRIVIND REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ a candidaților înscriși la concursul de admitere la ACADEMIA DE POLIȚIE BUCUREȘTI

sesiunea 2021

 

IMPORTANT: Candidații care au aviz psihologic “INAPT” la data testării nu mai pot continua procesul de selecție și nu mai pot participa la concursul de Admitere sesiunea 2021.

Candidaţii care nu se regăsesc pe listele privind testarea psihologică să contacteze urgent Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vrancea la nr. de tel. 0237 / 207.113.

Nr. Crt

COD CANDIDAT

Rezultat testare psihologică

 1.  

VN-DRP-MAI-39079

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39080

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39081

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39082

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39083

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39084

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39085

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39086

INAPT

 1.  

VN-DRP-MAI-39087

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39088

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39089

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39090

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39091

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39092

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39093

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39094

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39095

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39097

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39098

APT

 1.  

VN-DRP-MAI-39099

APT

 1.  

VN-DRP-SSP-39100

INAPT

 1.  

VN-PFR-LC-39210

APT

 1.  

VN-POL-IFR-39119

APT

 1.  

VN-POL-IFR-39120

APT

 1.  

VN-POL-IFR-39121

APT

 1.  

VN-POL-LC-39129

APT

 1.  

VN-POL-LC-39130

APT

 1.  

VN-POL-LC-39131

NEPREZENTAT

 1.  

VN-POL-LC-39132

APT

 1.  

VN-POL-LC-39133

APT

 1.  

VN-POL-LC-39134

APT

 1.  

VN-POL-LC-39135

APT

 1.  

VN-POL-LC-39136

APT

 1.  

VN-POL-LC-39137

APT

 1.  

VN-POL-LC-39139

NEPREZENTAT

 1.  

VN-POL-LC-39140

APT

 1.  

VN-POL-LC-39141

APT

 1.  

VN-POL-LC-39142

APT

 1.  

VN-POL-LC-39143

APT

 1.  

VN-POL-LC-39144

APT

 1.  

VN-POL-LC-39145

APT

 1.  

VN-POL-LC-39146

APT

 1.  

VN-POL-LC-39147

APT

 1.  

VN-POL-LC-39148

APT

 1.  

VN-POL-LC-39149

APT

 1.  

VN-POL-LC-39150

APT

 1.  

VN-POL-LC-39151

APT

 1.  

VN-POL-LC-39152

APT

 1.  

VN-POL-LC-39153

APT

 1.  

VN-POL-LC-39154

APT

 1.  

VN-POL-LC-39155

NEPREZENTAT

 1.  

VN-POL-LC-39156

APT

 1.  

VN-POL-LC-39157

APT

 1.  

VN-POL-LC-39158

APT

 1.  

VN-POL-LC-39159

APT

 1.  

VN-POL-LC-39161

APT

 1.  

VN-POL-LC-39162

APT

 1.  

VN-POL-LC-39165

APT

 1.  

VN-POL-LC-39166

APT

 1.  

VN-POL-LC-39167

INAPT

 1.  

VN-POL-LC-39168

APT

 1.  

VN-POL-LC-39169

APT

 1.  

VN-POL-LC-39170

NEPREZENTAT

 1.  

VN-POL-LC-39171

APT

 1.  

VN-POL-LC-39172

APT

 1.  

VN-POL-LC-39173

APT

 1.  

VN-POL-LC-39174

APT

 1.  

VN-POL-RR-39160

INAPT

 1.  

VN-POL-RR-39163

INAPT

 1.  

VN-POL-RR-39164

APT

 

Candidaţii care nu se regăsesc pe listele privind testarea psihologică să contacteze urgent Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vrancea la nr. de tel. 0237 / 207.113.

Eventualele contestaţii cu privire la avizul de inaptitudine se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. - Bucureşti şi se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afişare, la secretariatul Serviciului Resurse Umane, IPJ Vrancea, zilnic între orele 08.oo – 16.oo.

          Contestaţia se formulează în scris în nume propriu şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

 1. Numele, prenumele și codul numeric personal al contestatarului;
 2. Data şi scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat;
 3. Motivele pe care se întemeiază contestaţia;
 4. Semnătura persoanei care a formulat contestaţia.

 

IMPORTANT: Candidații care au aviz psihologic “INAPT” la data testării nu mai pot continua procesul de selecție și nu mai pot participa la concursul de Admitere

sesiunea 2021.

 

AVIZAT,                                                                                          Întocmit,

       P /ŞEF SERVICIU