A N U N Ţ

 

           Având în vedere Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/13450 din 13.09.2021, revenim la anunțul nostru nr. 35004 din 02.09.2021 privind admiterea în unitățile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea septembrie - octombrie 2021, în sensul că, începând cu data prezentului anunț se modifică  calendarul de desfășurare a concursului de admitere, astfel:

  • Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 23 octombrie 2021, la unitățile de selecție de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.
  • Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020, cu modificările și completările ulterioare, după susținerea probelor de admitere și doar pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor finale, în perioada 25 octombrie – 14 noiembrie 2021.
  • Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 18 noiembrie 2021.