ANUNŢ PRIVIND TESTAREA PSIHOLOGICĂ

A CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA ACADEMIA DE POLIȚIE ”Alexandru I. Cuza” BUCUREȘTI,

SESIUNEA 2021- SERIA I

 

 

În urma programării efectuate prin Dispoziția Directorului Centrul de Psihosociologie al M.A.I., testarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat în anul 2021 la Academia de Poliție  ”Alexandru I. Cuza” București, se va desfăşura la sediul IPJ Vrancea, mun. Focșani, str. Cezar Bolliac nr. 12, Sala de examinare (intrarea din Bahne), astfel:

SERIA I –

 09.07.2021, ora 08.30, municipiul Focșani, str. Cezar Bolliac, nr. 12, jud. Vrancea

Nr. crt.

COD UNIC  Candidat

Data testării

 1.  

VN-DRP-MAI-39079

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39129

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39130

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39131

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39133

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-IFR-39119

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-IFR-39120

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39134

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39135

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39136

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39137

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-DRP-MAI-39080

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-DRP-MAI-39081

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-DRP-MAI-39082

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-DRP-MAI-39083

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-DRP-MAI-39084

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39139

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39140

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39141

09.07.2021, ora 08.30

 1.  

VN-POL-LC-39142

09.07.2021, ora 08.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidaţii vor avea asupra lor documentul de identitate (aflat în termenul de valabilitate) şi un pix/stilou de culoare albastră.

 

       Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea.

 

Candidaţii care nu se regăsesc pe listele privind testarea psihologică vor fi programați în următoarele serii de testare, urmând ca planificarea candidaților pentru seriile următoare să fie postată pe pagina de internet a unității, în timp util.

 

IMPORTANT: Candidații care au susținut testarea psihologică pentru concursul de Admitere la Școlile de Agenți de Poliție în luna Martie 2021 au examinarea psihologică valabilă și pentru această sesiune de admitere și vor continua completarea și prezentarea dosarului de recrutare în termenul stabilit, astfel:

 

Nr. crt.

COD UNIC  Candidat

Data testării

 1.  

VN-POL-LC-39132

“APT” psihologic din data de 08.03.2021

 

 

 

 

 

Eventualele contestaţii cu privire la avizul de inaptitudine se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. - Bucureşti şi se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, la secretariatul Serviciului Resurse Umane, IPJ Vrancea, zilnic între orele 08.oo – 16.oo.

            Contestaţia se formulează în scris în nume propriu şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

 1. Numele, prenumele și codul numeric personal al contestatarului;
 2. Data şi scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat;
 3. Motivele pe care se întemeiază contestaţia;
 4. Semnătura persoanei care a formulat contestaţia.