Cazier judiciar
 
Permis port armă
 

Eliberarea certificatului de cazier judiciar se face conform programului afisat, dupa cum urmeaza :

LUNI

intre orele 08.30 - 11.00

MARTI

JOI

VINERI

MIERCURI - intre orele 14.00 - 16.00

Primiri cereri si elibearari certificate de cazier judiciar - pe loc pentru persoanele care nu figureaza cu cazier judiciar;

 • certificatul de cazier judiciar se poate obtine de la orice ghiseu de lucru cu publicul, indiferent de locul de nastere sau domiciliu;
 • pentru persoanele care depun documentele si sunt cunoscute cu cazier judiciar , eliberarea acestora se face in termen de 3 zile, intre orele 14.00 - 16.00.
 

Solicitantii trebuie sa aiba asupra lor urmatoarele documente :

 • actul de identitate ( B.I., C.I., carte de identitate provizorie, pasaport);
 • timbru fiscal in valoare de 2 lei ( de la oficiile postale sau taxa de timbru in valoare de 2 lei, achitata la Primarie);
 • taxa eliberare certificat de cazier judiciar in valoare de 10 lei ( se achita la Directia Generala a Finentelor Publice Vrancea).

Cetificatul de cazier judiciar se poate obtine si prin imputernicit, care va anexa la documentele enumerate anterior, procura in original intocmita la notariat si copie de pe actul de identitate al imputernicitului.
Persoanele domiciliate in strainatate pot solicita certificatul de cazier judiciar prin misiunile dimplomatice sau oficiile consulare din tara unde se afla.

Eliberera certificatului de cazier judiciar pentru persoana juridica

 • cererea se depune la orice ghiseu de lucru cu publicul indiferent de locul pe raza careia societatea are inregistrat sediul social al persoanei juridice, suscursala sau filiala.

Eliberera certificatului se face pe baza urmatoarelor documente :

 • cererea tip completata;
 • dovada ca deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice soclicitante ( anexa 38 din H.G. 345/2010);
 • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;
 • copie certificat constatator al persoanei juridice sau dupa caz, un document din care sa rezulte calitatea de persoana juridica ( acesta poate fi: Monitor Oficial, Sentinta civila, Act constitutiv, adresa emisa de instituĂ­e, etc ) ;
 • chitanta de achitare a taxei in cuantum de 10 lei ( se achita la Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea) ;
 • timbru fiscal de 2 lei ( de la oficiile postale sau taxa de timbru in valoare de 2 lei achitata la Primarie);

Pentru cetatenii straini care solicita certificat de cazier judiciar pentru persoana fizica cat si pentru persoana juridica depunerea documentelor se face zilnic intre orele 08,30 - 11,00, iar eliberarea se face pe loc.

Persoana care figureaza in evidenta cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor inscrise sau a notarilor provizorii, daca acestea nu corespund situatiei reale ori inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale.

Certificatul de cazier judiciar are valabilitate 6 luni de la data eliberarii si poate fi folosit numai in scopul pentru care a fost elaborat.
   
 
Cariera
 
 
f.gif
                2009  -  Biroul de comunicaţii şi informatică@I.P.J. Vrancea