Cazier judiciar
 
Permis port armă
 

Eliberarea certificatului de cazier judiciar se face conform programului afişat, dupa cum urmează :

         LUNI
         MARŢI       între orele           08,30  -  11,00
         JOI
         VINERI

            - primiri cereri şi eliberări certificate de cazier judiciar - pe loc pentru persoanele care  nu figurează cu cazier judiciar ;
            
                           între orele          14,00 – 16,00

             - eliberări certificate de cazier judiciar pentru persoanele care au depus cererile intre orele 08,30 – 11,00 şi sunt cunoscute cu cazier judiciar.

          MIERCURI     între orele       14,00 – 18,00

           -  primiri cereri si eliberări certificate de cazier judiciar - pe loc pentru persoanele necunoscute cu cazier judiciar, iar pentru cele care depun documentele şi sunt cunoscute cu cazier judiciar se vor elibera a doua zi, între orele 14,00 – 16,00.
 

Certificatul de cazier judiciar se poate obţine de la poliţiile judeţene ( de la loc de naştere, domiciliu sau cu viză de reşedinţă ) .
         Solicitanţii trebuie să aibă asupra lor urmatoarele acte :

  • actul de identitate ( buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport );
  •  timbru fiscal in valoare de 2 lei ( de la oficiile poştale sau taxă de timbru in valoare de 2 lei, achitată la Primărie );
  • taxă eliberare certificat de cazier judiciar in valoare de  10 lei ( se achită la Directia Generală a Finanţelor Publice Vrancea ).

     
        Certificatul de cazier judiciar se poate obţine şi prin împuternicit, care va anexa la documentele enumerate anterior procura în original intocmită la notariat şi copia de pe actul de identitate al împuternicitului.
         Persoanele domiciliate in străinatate pot solicita certificatul de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare române din ţara unde se află.

       Eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoană juridica.

         Cererea se depune la unitatea de poliţie de pe raza căreia societatea are înregistrat sediul social al persoanei juridice, sucursala sau filiala.
         Dacă persoana juridica nu are sediul social pe teritoriul României, cererea se va depune prin reprezentant legal  la unitatea de poliţie de pe raza căreia domiciliază reprezentantul legal al persoanei juridice.
          Eliberarea certificatului se face pe baza următoarelor documente :
   

  • cerere tip conform anexei nr.35 din H.G. 345-2010 ;
  •  dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante conform anexei nr.38 din H.G. 345-2010 ;
  • copie de pe actul de identitate al reprezentului legal al persoanei juridice solicitante ;
  • certificat constatator ( de la Registrul Cormetului eliberat in ultimele 30 zile de la data depunerii actului ) , pentru asociaţii străini nerezidenţi – copia actului constitutiv al persoanei juridice române care solicită eliberarea documentului din care să rezulte calitatea de asociat );
  • chitanţa de achitare a taxei de 10 lei  ( de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea) ;
  • timbru fiscal în valoare de 2 lei ( de la oficiile poştale sau taxă de timbru  în valoare de 2 lei de la Primaria Focsani ).

          Pentru cetaţenii străini care solicită certificat de cazier judiciar pentru persoană fizică  , cât şi pentru persoană juridică, depunerea documentelor se face zilnic între orele 08,30 – 11,00 ,  iar eliberarea se face în 3 zile lucrătoare de la data depunerii între orele 14,00 – 16,00.

           Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii, dacă acestea nu corespund situatiei reale ori inregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.

              Certificatul de cazier judiciar are valabilitate 6 luni de la data eliberării şi poate fi folosit numai în scopul pentru care a fost elaborat.

   
 
Cariera
 
 
f.gif
                2009  -  Biroul de comunicaţii şi informatică@I.P.J. Vrancea